Noticias

02
agosto 2021
La Nucia Seu Simposi Juliol 1a 2021

La Seu de La Nucía acogió el "Simposi Internacional Transferència de la Investigació"

El pasado miércoles 28 de julio la Seu Universitària de La Nucía acogió el "Simposi Internacional de la Investigació: Noves Tendències en Estudis Lingüístics i Culturals i Eduació", que se grabó y se podrá consultar on-line

El pasado miércoles 28 de julio la Seu Universitària de La Nucía acogió el “Simposi Internacional de la Investigació: Noves Tendències en Estudis Lingüístics i Culturals i Eduació”, que se grabó y se podrá consultar on-line en la web IVITRA, web Seu La Nucia  y web UC Santa Barbara.

En él participaron como ponentes los miembros del grupo de Investigación “Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats” (VIGROB-125) de la UA, en el seno del ISIC-IVITRA, formado por profesores de la Universidad de Federal Espiritu Santo de Brasil, Universidad de Indiana, Universidad de California of Santa Barbara y la Universidad de Alicante. 

Este “Simposio Internacional de Transferència de la Investigació" está dentro del “XVII Simposi Internacional del Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua i TIC sobre la Corona d’Aragó. De la Innovació al Canon” y del doctorado en “Transferències Interculturals i Històriques en l’Europa Medieval Mediterrània” (http://www.ivitra.ua.es/doctorado/doctorado.htm)”.
Simposio organizado por ISIC-IVITRA, la Universidad de Alicante, la Seu Universitària de La Nucía, el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía 

Ponentes
El “Simposi Internacional de la Investigació: Noves Tendències en Estudis Lingüístics i Culturals i Eduació” contó como ponentes los profesores universitarios del grupo de investigación de “Traducció de clàssics valencians a llengües euopees. Estudis literaris, lingüístics y traductològics comparats” (VIGROB-125, UA). En él intervinieron los profesores, miembros del ISIC-IVITRA, Jordi Antolí (Universidad de Alicante [UA]), Antonio Cortijo-Ocaña (CCS, University of California at Santa Barbara, RABLB), Xènia Escolano (UA), Josep V. Garcia (UA), Maribel Guardiola (UA, AVL), Enric Mallorquí-Ruscalleda (University of Indiana-Purdue University Indianapolis), Joan de Déu Martines (UA), Josep Martines (UA, IEC, RABLB), Caterina Martínez (UA), Sandra Montserrat (UA, IEC, AVL), Ramon Ruiz Guardiola (UA), Elena Sánchez (UA), Ricardo Silveira da Costa (Universidade Federal Espíritu Santo, Brasil, RABLB) y Vicent Martines (UA, IEC, RABLB y director Seu Universitària de La Nucía).

Se podrá consultar on-line en:

http://www.ivitra.ua.es/,  https://web.ua.es/es/seus/lanucia/presentacion/informacion-general.html https://www.cativitra.ucsb.edu/